יום ב', טו’ באייר תשע”ט
דף הבית מרחבי שכבות תחומי דעת עיתון בית הספר תמונות חדר מורים יצירת קשר
בית חינוך ש"י עגנון מאמין בקידום הישגים לימודיים בצד חינוך לערכים ולמנהיגות אישית.

"אחרי המעשים נמשכים הלבבות" :"אני מאמין" של בית חינוך "ש"י עגנון"בית ספר "ש"י עגנון" מאמין בהצמחה של מנהיגות צעירה, רואה בהעמקה בשורשים תשתית רעיונית , ערכית, המצמיחה כנפיים, המטפחת מנהיגות מעורבת, אחראית ויוזמת."חזון בית חינוך "ש"י עגנון"בש"י עגנון מאמינים כי "אחרי המעשים נמשכים הלבבות"(הרמב"ם) ולפיכך, מטפחים סביבה חינוכית תומכת ומאתגרת המאפשרת יצירתיות, יוזמה ומנהיגות חינוכית לכל קהילת בית החינוך. אנו שואפים לכך שכל תלמיד יהיה לאדם ערכי, מנהיג, חושב ותורם לקהילההתפיסה החינוכית של בית חינוך "ש"י עגנון"*דרכנו מושתתת על יסודות האמונה באדם, שייכותו לחברה, למקום ולארץ. *בית החינוך מטפח תרבות של למידה תוך חשיבה ובחירה, פיתוח קישורים אישיים והרחבת אופקים, מחזק את אורח החיים ועקרונות הדמוקרטיה, ושם דגש על הנכחת זכויות הילד. *אנו רואים חשיבות במתן הזדמנויות למידה מגוונות ומותאמות לכלל הלומדים, חשיפתם לדרכי הוראה חדשניות וסביבות למידה המותאמות למאה ה-21.*חותרים ללמידה משמעותית המאפשרת פיתוח חשיבה, מצוינות, יצירתיות וטיפוח ייחודיות אישית. למידה המציידת את התלמיד בכלים אקדמיים, ערכיים וחברתיים שיאפרו להם להתעצב כבוגרים מאושרים, ערכיים ותורמים לחברה. *אנו מאמינים שיש ליצור תרבות ארגונית מקדמת למידה, לעודד יוזמות ולהעצים את הצוות החינוכי

 
 
אירועים בש"י עגנון
מידע להורים
הנהגת הורים
חינוך חברתי - ערכי
הנהגות בית ספריות
תמונות מחיי בית הספר
קיימות
תקשוב וגלישה בטוחה
למידה בשעת חירום.